Plani i aktiviteteve, festat dhe datat e rëndësishme islame për vitin 2021


• 13 SHKURT (e shtunë): 1 Rexheb – Hyrja në tre muajt e bekuar.
• 18 SHKURT (e enjte): Nata e Madhe e Regaibit.
• 10 MARS (e mërkurë): Israja dhe Miraxhit. Ligjeratë & Mevlud.
• 21 MARS (e shtunë): Ligjëratë për gra.
• 27 MARS (e shtunë): Nata e Beratit. Ligjeratë & Mevlud.
• 13 PRILL (e martë): Dita e parë e muajit të Ramazanit.
• 24 PRILL (e shtunë): Iftari për burra.
• 01 MAJ (e shtunë): Iftari për gra.
• 08 MAJ (e shtunë): Nata e Madhe e Kadrit – Mbrëmje fetare.
• 13 MAJ (e enjte): Dita e Parë e Fitër Bajramit.
• 05 QERSHOR (e shtunë): Ligjëratë për gra.
• 20 QERSHOR (e diel): Program fetar me nxënësit e mektebit.
• 19 KORRIK (e hënë): Dita e Arafatit.
• 20 KORIK (e martë): Dita e parë e Kurban Bajramit.
• 09 GUSHT (e hënë): Viti i ri hixhrij/01 Muharrem 1443.
• 18 GUSHT (e mërkurë): Dita e Ashurasë.
• 05 SHTATOR (e diel): Ekskursioni me nxënësit e xhamisë.
• 26 SHTATOR (e diel): Ekskursioni me rininë e xhamisë.
• 18 TETOR (e hënë): Mevludi Sherif –Tribunë islame.
• 20 NËNTOR (e shtunë): Ligjëratë për gra.
• 05 DHJETOR (e diel): CEREMONIA E HATMES SË 20 NXËNËSVE.

Përgatitën:
Imami dhe Kryesia e xhamisë
Shkurt 2021

Comments are disabled.