Imsakija per Ramazanin 2020 | 1441, Zvicer


Imsakija per Ramazanin 2020 | 1441, Zvicer. Fitër Bajrami është më 24 Maj 2020, kurse namazi i Bajramit falet 45 min. pas lindjes së diellit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *