PLANI I AKTIVITETEVE Festat dhe datat e rëndësishme islame Viti 2020


• 25 SHKURT (e martë): 1 Rexheb – Hyrja në tre muajt e mëdhenj.
• 27 SHKURT (e enjte): Nata e Madhe e Regaibit.
• 15 MARS (e diel): Program fetar me nxënësit e mektebit.
• 21 MARS (e shtunë): Nata e Madhe e Miraxhit. Ligjeratë & Mevlud.
• 07 PRILL (e martë): Nata e Madhe e Beratit.
• 24 PRILL (e premte): Dita e parë e muajit të Ramazanit.
• 02 MAJ (e shtunë): Iftari për burra.
• 09 MAJ (e shtunë): Iftari për gra.
• 19 MAJ (e martë): Nata e Madhe e Kadrit – Mbrëmje fetare.
• 24 MAJ (e diel): Dita e Parë e Fitër Bajramit.
• 13 QERSHOR (e shtunë): Ligjeratë për gra.
• 28 QERSHOR (e diel): Program fetar me nxënësit e mektebit.
• 30 KORRIK (e enjte): Dita e Arafatit.
• 31 KORIK (e premte): Dita e parë e Kurban Bajramit.
• 20 GUSHT (e enjte): Viti i ri hixhrij/01 Muharrem 1442.
• 29 GUSHT (e shtunë): Dita e Ashurasë.
• 05 SHTATOR (e shtun): Ekskursioni me nxënësit e xhamisë.
• 26 SHTATOR (e shtun) Ekskursioni me rininë e xhamisë.
• 29 TETOR (e enjte): Mevludi Sherif –Tribunë islame.
• 15 NËNTOR (e diel): Ligjeratë për gra.
• 06 DHJETOR (e diel): Program fetar me nxënësit e mektebit.

Comments are disabled.