Friday , December 13 2019
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / Ligjërata / NË PËRKUJTIM TË ISRASË DHE MIRAXHIT (6)

NË PËRKUJTIM TË ISRASË DHE MIRAXHIT (6)

Hz. Muhammedi a.s. u kthye nga Miraxhi me tri dhurata (hedije) të çmuara për ummetin e tij. Ato janë:

1. Pesë namazet ditore;
2. Ajetet e fundit të sures El-Bekare (Amener-Resul) dhe
3. Hz. Muhammedit a.s iu dha mundësia e shefatit – ndërmjetësimit për ummetin e tij.

Wel hamdu lil-lah

Lexo gjithashtu

NË ATMOSFERËN E ISRASË DHE MIRAXHIT

NË ATMOSFERËN E ISRASË DHE MIRAXHIT Janë 15 net në të cilat është vërtetuar vlera …

Leave a Reply