Friday , December 13 2019
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / Ligjërata / NË ATMOSFERËN E ISRASË DHE MIRAXHIT

NË ATMOSFERËN E ISRASË DHE MIRAXHIT

NË ATMOSFERËN E ISRASË DHE MIRAXHIT

Janë 15 net në të cilat është vërtetuar vlera e kalimit në ibadet dhe njeriu nuk duhet t‘i anashkalojë. Në këto shumë shpėrblime mund të arrihen. Në mesin e këtyre netëve është edhe Nata e Madhe e Miraxhit.

Kush i fal këtë natë 12 rekate, në secilin duke lexuar El-Fatihan dhe ndonjë kaptinë nga Kur‘ani, në çdo dy ndeja lexon Ettehijjatin dhe jep selam në ndejen e fundit, e pastaj thotë 100 herë Subhanallahi vel hamdu lil-lahi ve la ilahe il-lall-llahu vall-llahu ekber, pastaj 100 herë thotë estagfirullah dhe 100 herë sjell salavate mbi Pejgamberin a.s. e pastaj thotë lutje në të cilën kërkon çfarëdo që dëshiron nga të mirat e dynjasë dhe ahiretit, e pas kësaj agjëron, Allahu do t‘ia plotësojë lutjen, përveç nëse nuk kërkon ndonjë mëkat.“

Imam Gazali r.a në „Ihjau ulumiddin“.

Lexo gjithashtu

NË PËRKUJTIM TË ISRASË DHE MIRAXHIT (6)

Hz. Muhammedi a.s. u kthye nga Miraxhi me tri dhurata (hedije) të çmuara për ummetin …

Leave a Reply