Friday , December 13 2019
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / Ligjërata

Ligjërata

NË PËRKUJTIM TË ISRASË DHE MIRAXHIT (6)

Hz. Muhammedi a.s. u kthye nga Miraxhi me tri dhurata (hedije) të çmuara për ummetin e tij. Ato janë: 1. Pesë namazet ditore;2. Ajetet e fundit të sures El-Bekare (Amener-Resul) dhe3. Hz. Muhammedit a.s iu dha mundësia e shefatit – ndërmjetësimit për ummetin e tij. Wel hamdu lil-lah

Read More »

NË ATMOSFERËN E ISRASË DHE MIRAXHIT

NË ATMOSFERËN E ISRASË DHE MIRAXHIT Janë 15 net në të cilat është vërtetuar vlera e kalimit në ibadet dhe njeriu nuk duhet t‘i anashkalojë. Në këto shumë shpėrblime mund të arrihen. Në mesin e këtyre netëve është edhe Nata e Madhe e Miraxhit. Kush i fal këtë natë 12 …

Read More »

NË PËRKUJTIM TË ISRASË DHE MIRAXHIT (5)

Profetët janë të gjallë dhe falen në varret e tyre. Hz. Muhammedi (a.s) tregon: „Teksa isha duke udhëtuar natën e Israsë drejt Xhamisë Aksa, kalova pranë varrit të Musait a.s. Ai qëndronte në këmbë, duke u falur në varrin e tij. (Transmeton Muslimi) Xhamia dhe mekami (vendi) i Profetit Musa …

Read More »

Në përkujtim të Israsë & Miraxhit (4)

Miraxhi është lartësimi i zotëriut tonë, Hz. Muhammedit a.s. nga Kudsi drejt hapësirave qiellore. Ai do të shkelë atje ku nuk ka shkelur asnjë Profet i dërguar dhe asnjë melek më i afërt i Zotit. Këtë muxhize (mrekulli) e konfirmon tradita profetike dhe për atë që e mohon, ekziston një …

Read More »

Në përkujtim të Israsë dhe Mi‘raxhit (3)

Transmeton imam Muslimi nga Enes ibn Malik r.a. se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: ”Udhëtova me Burakun, i cili është një kafshë e bardhë dhe e gjatë, më e madhe se gomari dhe më e vogël se mushka. Çdo hap e hidhte në horizont. Unë udhëtova me të, …

Read More »

Në përkujtim të Israsë dhe Mi‘raxhit (2)

Xhamia Aksa në Kuds (Jerusalem) është toka, ku Hz. Muhammedi a.s. realizoi udhëtimin e Israsë dhe prej andej u ngjit në qiell, gjatë udhëtimit të Mi‘raxhit. Ky udhëtim ka ndodhur fizikisht dhe shpirtërisht. Disa të dhëna për Xhaminë Aksa: – Kibla e parë e muslimanëve;– Xhamia e dytë e ndërtuar …

Read More »

Në përkujtim të Israsë dhe Miraxhit (1)

Muxhizja (mrekullia) e Israsë është e vërtetuar me tekst kur‘anor dhe thënie të vërteta profetike (hadithe). Çdo musliman e ka për detyrë të besojë bindshëm se Allahu i Madhërishëm e barti robin e Tij (hz. Muhammedin a.s.) në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (Qabesë në Mekë) gjer në …

Read More »

Me rastin e 8 marsit, Ditës Ndërkombëtare të Gruas

Të shohim se çfarë pozite kishte gruaja në jetën e Profetit tonë të dashur, hazreti Muhammedit, s.a.v.s. • I pari njeri që pranoi Islamin, ishte një grua, ajo ishte zonja Hatixhe. • I pari njeri që i ra Zotit në sexhde pas Profetit s.a.v.s., ishte grua, prap zonja Hatixhe. • …

Read More »