Monday , October 21 2019
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / Alshems

Alshems

MUKABELEJA

Me mbarësinë e Allahut, sot, më 06.05.2019 (e hënë), pas namazit të drekës (ezani: 13:30) në Rebstein nisë leximi i plotë i Kuranit Famëlartë – “MUKABELEJA” Ç’është Mukabeleja? Një nga traditat më të mira në vendin tonë pa dyshim është edhe mukabeleja. Me termin “mukabele” nënkuptohet leximi i plotë i …

Read More »

Mirë se erdhe muaji RAMAZAN!

Mirë se erdhe muaji RAMAZAN!Mirë se erdhe muaji i AGJËRIMIT!Mirë se erdhe muaji i KURANIT!Mirë se erdhe muaji i TERAVIVE!Mirë se erdhe muaji i MËSHIRËS!Mirë se erdhe muaji i FALJES!Mirë se erdhe muaji i SHPËTIMIT!Mirë se erdhe muaji i MIRËSIVE TË PANUMËRTA..! Bashkësia Islame „Al-Shems“ në Rebstein ju uron me …

Read More »

IMSAKIJA PËR ZVICËR

IMSAKIJA PËR ZVICËR „..kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj, le të agjërojë..! (El-Bekare, 185) Ju dëshirojmë agjërim të mbarë dhe të pranuar!

Read More »

NË PËRKUJTIM TË ISRASË DHE MIRAXHIT (6)

Hz. Muhammedi a.s. u kthye nga Miraxhi me tri dhurata (hedije) të çmuara për ummetin e tij. Ato janë: 1. Pesë namazet ditore;2. Ajetet e fundit të sures El-Bekare (Amener-Resul) dhe3. Hz. Muhammedit a.s iu dha mundësia e shefatit – ndërmjetësimit për ummetin e tij. Wel hamdu lil-lah

Read More »

NË ATMOSFERËN E ISRASË DHE MIRAXHIT

NË ATMOSFERËN E ISRASË DHE MIRAXHIT Janë 15 net në të cilat është vërtetuar vlera e kalimit në ibadet dhe njeriu nuk duhet t‘i anashkalojë. Në këto shumë shpėrblime mund të arrihen. Në mesin e këtyre netëve është edhe Nata e Madhe e Miraxhit. Kush i fal këtë natë 12 …

Read More »

NË PËRKUJTIM TË ISRASË DHE MIRAXHIT (5)

Profetët janë të gjallë dhe falen në varret e tyre. Hz. Muhammedi (a.s) tregon: „Teksa isha duke udhëtuar natën e Israsë drejt Xhamisë Aksa, kalova pranë varrit të Musait a.s. Ai qëndronte në këmbë, duke u falur në varrin e tij. (Transmeton Muslimi) Xhamia dhe mekami (vendi) i Profetit Musa …

Read More »